สาระน่ารู้

บริษัท เคเอ็นที กรุ๊ป การบัญชี จำกัด ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ให้บริการ รับทำบัญชี วางระบบบัญชีและให้คำปรึกษา ทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจนำเข้าส่งออก ฯลฯ เราบริการแบบมืออาชีพ บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีอากรกว่า 20 ปี