บริษัท KNT Group Accounting จำกัด

เรามีความยินดีที่จะดูแลและให้บริการทางด้านบัญชีแก่ท่าน ด้วยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลงานด้านบัญชี รับทำบัญชี อย่างครบวงจร เพื่อให้ท่านมั่นใจในคุณภาพงานของเรา

และพร้อมที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับทางด้านภาษีอากรและด้านบัญชีตลอดเวลา …โดยเจ้าของสำนักงานบัญชีจะเป็นผู้ตรวจงานของลูกค้าทุกบริษัทฯ

เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริการของเรา

บริษัท KNT Group Accounting ได้รับมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2562

บริการรับทำบัญชี และภาษีอย่างครบวงจร เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

ทางเรามีความยินดีที่จะดูแล และให้บริการทางด้านบัญชีแก่ท่านดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตการให้บริการในด้านการรับทำบัญชีรายเดือนมีดังนี้

 • ให้บริการในการจัดทำ ภาษีเงินได้,ภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งนำส่งแก่กรมสรรพากร ด้วยโปรแกรมบัญชีที่สรรพากรยอมรับ
 • ให้บริการในการจัดทำ เงินสมทบประกันสังคม พร้อมทั้งนำส่งสำนักงานประกันสังคม
 • เอกสารรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนทางเราจะมีการลงบัญชีให้ UPDATE ทุกเดือน โดยเอกสารของท่านจะได้รับการจัดเก็บอย่างดี

2. ให้บริการในการด้านการปิดงบการเงิน

 • ให้บริการในการจัดงบการเงิน พร้อมนำส่ง ภงด.50 แก่กรมสรรพากร
 • จัดทำ ภงด.51 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

3. บริการฟรี

 • จัดทำ ภงด.1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

4. บริการตรวจสอบบัญชี

 • ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยมีมาตรฐานตามหลักการบัญชีที่สรรพากรยอมรับ
  และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชี

5. บริการด้านอื่น ๆ

 • ให้บริการจัดตั้งบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ให้บริการจดย้ายที่อยู่บริษัทฯ ห้างฯ ,เปลี่ยนแปลงกรรมการ,เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ฯลฯ
 • ให้บริการจดเลิกบริษัทฯพร้อมชำระบัญชี
 • ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้างและเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ