บริการ รับจดทะเบียนนิติบุคคล

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

  1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด และนิติบุคคลอื่นๆ
  2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
  3. จดย้ายที่อยู่บริษัทฯ ห้างฯ,เปลี่ยนแปลงกรรมการ,เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ฯลฯ
  4. จดเลิกบริษัทฯพร้อมชำระบัญชี
  5. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้างและเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

หมายเหตุ : หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามราคา และสิ่งที่ได้รับจากการให้บริการ
ได้ตลอดเวลาทำการ